Predmet: 251931 Metodologija istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 21.10.2020.

Predavanju koje će se održati 22.10.2020. s početkom u 16:00h možete pristupiti slijedeći poveznicu:

Join Microsoft Teams Meeting