Predmet: 251931 Metodologija istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 07.12.2020.

Seminarima koji će se održati u 11.tjednu nastave:

1.termin seminara -u ponedjeljak, 7.12.2020. s početkom u 16:00h

2.termin seminara -u utorak, 8.12.2020. s početkom u 16:00h

3.termin seminara -u četvrtak, 10.12.2020. s početkom u 16:00h

4.termin seminara -u petak, 11.12.2020. s početkom u 16:00h

možete pristupiti preko poveznice:

Click here to join the meeting