Predmet: 251931 Metodologija istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 16.12.2020.

Seminarima koji će se održati u 12. tjednu nastave:

5.termin seminara – u četvrtak, 17.12. 2020. s početkom u 12:00 h

6. termin seminara – u petak, 18.12.2020. s početkom u 16:00 h

možete pristupiti slijedeći poveznicu:

Click here to join the meeting