Predmet: 251931 Metodologija istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 20.10.2020.

Predavanju koje će se održati 21.10.2020. s početkom u 16:00 h možete pristupiti preko poveznice:

Join Microsoft Teams Meeting