Predmet: U106 Informatika javne uprave sa statistikom

Autor: Puvača Milan - 27.11.2020.

Svi studenti koji pristupaju izvanrednom zimskom ispitnom roku za informatičke predmete molim da koriste poveznicu MS Teams. Obzirom na manji broj studenata koji pristupaju molim raniju prijavu već od 16:00h.

Click here to join the meeting