Objavljeno: 13.05.2016.

Veleučilište “Lavoslav Ružička u Vukovaru” je raspisalo:

  1. dana 18. ožujka 2016.godine Dodatni natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse za akademsku godinu 2015./2016. u okviru programa Erasmus+ KA103.
  2. dana 5. travnja 2016. godine 1. Dodatni natječaj za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/obučavanja za akademsku godinu 2015./2016. u okviru programa Erasmus+ KA1 -103.

Sukladno obavijesti Nacionalne agencije od 04.04.2016. i dodatku ugovora “Dodatak br.1 2015-1-HR01-KA103-012941” Veleučilištu je odobren produžetak trajanja projekta 2015-1-HR01-KA103-012941 do 31.05.2017. godine te se stoga mijenja važeće razdoblje iz Natječaja kako slijedi:

Mobilnost mora biti organizirana i provedena od 1. lipnja 2015. do 31. svibnja 2017.