Objavljeno: 28.04.2017.

Natječaj zatvoren!

Dopuna Konačnih rezultata – dodatni natječaj KA103-2017 (9.3.2018)

Konačni rezultati i odobreni iznosi financijskih potpora (20.2.2018)

Rezultati dodatnog Natječaja (8.2.2018.)

Odlukom Dekana o preraspodijeli preostalih odobrenih sredstava za projekt 2017-1-HR01-KA103-034996 za mobilnost osoblja prema programskim zemljama na raspolaganju nastavnom i nenastavnom osoblju je bespovratna potpora u iznosu od 1450, eura, stoga se raspisuje:

Dodatni Natječaj

Lista partnerskih ustanova – ažurirana verzija

Odluka o raspisivanju Natječaja

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu podučavanja/osposobljavanja ostaju isti osim obrasca – Pozivno pismo/ Verification Letter  umjesto kojega ide:

Staff Mobility Agreement – Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (ovjeren od strane kandidata i ustanove primateljice)
Staff Mobility Agreement – Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (ovjeren od strane kandidata i ustanove primateljice.)

(NATJEČAJ ZATVOREN)

REZULTATI NATJEČAJA:

Konačni rezultati prijava pristiglih do 20.9.2017

Konačni rezultati prijava pristiglih do 20.8.2017

Konačni rezultati prijava pristiglih do 20.7.2017

Privremeni rezultati prijava pristiglih do 20.9.2017. – Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 20.9.2017.)

Privremeni rezultati prijava pristiglih do 20.8.2017. – Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 28.8.2017.)

Privremeni rezultati prijava pristiglih do 20.7.2017. – Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 21.7.2017.)

Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Natječaju.

Protiv privremenih rezultata natječaja za odabira kandidata može se podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od 7 dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Natječaju. Vlastoručno potpisan Prigovor predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00-16.00 sati. Prigovor rješava Erasmus Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Rok za rješavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana primitka prigovora u Urudžbeni zapisnik.

O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Kandidati odlazne mobilnosti su obvezni u potpunosti se upoznati s “Smjernicama za odlaznu mobilnost – osoblje 2017. objavljenim uz Natječaj.

NATJEČAJ

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru raspisuje NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ KA103  – za 2017. godinu – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja unutar programskih  zemalja.

Osnovni ciljevi Erasmus+ mobilnosti su: stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova; stjecanje novih znanja i vještina koje su važne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu te doprinos stvaranju Europskog prostora visokog obrazovanja.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, te za nenastavno osoblje stručno usavršavanje.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2019. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru  koji su zaposleni temeljem ugovora o radu ili važećeg ugovora o djelu.

Cijeli tekst Natječaja možete pogledati ovdje

Odluka o raspisivanju Natječaja

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu predavanja su sklopljeni međuinstitucijski Erasmus+ sporazumi:

Prilog I. Lista partnerskih ustanova

Prilog II. Smjernice za izbor odlaznog osoblja  2017.

Prilog III. Iznosi bespovratnih financijskih potpora 2017.

Detaljnije upute za prijavu i mobilnost odlaznog osoblja možete pogledati u “Smjernicama za odlaznu mobilnost osoblja – 2017.”

Prilog IV. “Smjernice za odlaznu mobilnost-osoblje-2017.”

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu podučavanja:

Obrazac P.O.1.1 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnost osoblja (s izjavom, Europass  životopisom i jezičnom putovnicom)

Obrazac P.O.5.1 – Teaching plan draft

Obrazac P.O.6.1 – Pozivno pismo/ Verification Letter

Obrazac P.O.7.1 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu osposobljavanja:

Obrazac P.O.1.2 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (s izjavom, Europass  životopisom i jezičnom putovnicom)

Obrazac P.O.5.2 – Work plan draft

Obrazac P.O.6.2 – Pozivno pismo ili Verification Letter

Obrazac P.O.7.2 – Obrazac odobrenja mobilnosti nenastavnog osoblja

Obrazac P.O.7.1 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu kombinirane mobilnosti podučavanja  i osposobljavanja:

Obrazac P.O.1.3 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (s izjavom, Europass  životopisom i jezičnom putovnicom)

Obrazac P.O.5.3 – Nastavni plan i plan rada draft (Teaching plan/Work plan)

Obrazac P.O.6.3 – Pozivno pismo ili Verification Letter

Obrazac P.O.7.1 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Ostali obrasci prema potrebi:

Obrazac P.O.9.0. – Odustanak od mobilnosti

Obrazac-P.S.10.0.- Prigovor

Obrazac-P.S.11.0.-Prijavi obrazac za osobe s posebnim potrebama-KA103 -2017.

Vezani dokumenti Natječaja:

Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)