Objavljeno: 27.04.2023.

Suradnjom našeg Veleučilišta i Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, za djelatnike Veleučilišta održana je 25. travnja 2023. godine edukacija na kojoj su naši djelatnici (stručne službe, prodekani i pročelnici odjela) produbili svoja stečena znanja, ali i savladali nova oko vještina zbrinjavanja hitnih stanja do dolaska hitne medicinske službe. Kako bi naši djelatnici brzo i uspješno reagirali u hitnom stanju prošli su kroz teorijsko predavanje i praktične vježbe. Predavanja za sudionike održala je doc. dr. sc. Jelena Kovačević, a praktični dio uvježbavanja vještina na lutkama prošao je uz nadzor nacionalnih instruktora za osnovne mjere održavanja života, prvostupnika sestrinstva Maria Matića i Tomislava Prše te doc. dr. sc. Jelene Kovačević. Edukacija je održana na obostrano zadovoljstvo i vjerujemo kako je ova edukacija samo početak čitavog niza edukacija Zavoda za hitnu medicinu na našem Veleučilištu.