Objavljeno: 07.03.2019.

VEVU partner ERASMUS+ konzorcija “Knowledge triangle” u sklopu Erasmus+ programa, KA108 Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

 

Veleučilište sudjeluje u konzorciju kao partnerska ustanova, čiji je nositelj  Visoka poslovna škola PAR, Rijeka. Osim nositelja i Veleučilišta u navedenome projektu sudjeluju još tri visokoobrazovne institucije:

·         Poslovno Veleučilište Zagreb

·         Effectus studij financija i prava, Zagreb

·         Međimursko Veleučilište, Čakovec

 

Cilj ovoga projekta obuhvaća motiviranje, održavanje, te razvoj znanja i vještina nastavnog i nenastavnog osoblja navedenih visokoobrazovnih institucija. Nadalje, cilj je povećati ulaganja u ljudske potencijale i međunarodnu kompetentnost partnerskih ustanova, te stvoriti snažan kolektiv obrazovnih ustanova s ciljem unaprjeđenja gospodarstva i društva u cjelini.

Jedan od glavnih razloga nastanaka ovoga projekta vidljiv je u interesu visokoobrazovnih ustanova radi povezivanja i zadovoljenja potreba, kako akademskih tako i gospodarskih te pružanje potpore osoblju partnerskih ustanova za daljnjim obrazovanjem, napredovanjem te usavršavanjem znanja i vještina potrebnih za daljnji rad, a sve u svrhu stjecanja novih znanja koja bi prenosili na studente radi pripreme njih samih na zahtjevno tržište rada.

 

Proveden projekt 2018-1-HR01-KA108-047087

Ovim projektom financirano je ukupno 5 mobilnosti osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja tijekom akademske godine 2018./2019.

Action Type: Higher education student and staff mobility within programme countries

Project duration: 01.06.2018.-30.09.2019.

EU Grant: 8295 EUR

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-HR01-KA103-047094

 

Provedba projekta  2019-1-HR01-KA103-060512

Ovim projektom koji traje do 31.5.2021.godine nastavljena je suradnja i postizanje ciljeva prethodnog projekta, a Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru kao i svim ostalim partnerskim ustanovama u konzorciju, financirat će se po 2 mobilnosti u svrhu osposobljavanja u trajanju od 7 kalendarskih dana (5+2).

 

Provedba projekta 2020-1-HR01-KA103-077161

Ovim projektom omogućeno je ukupno 4 mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja tijekom 2020/2021. godinu u svrhu osposobljavanja u trajanju od 7 kalendarskih dana (5+2).