Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje; Upoznavanje sa sadržajem kolegija
 2. Država i pravo naroda
 3. Povijesni oblici i razlikovanje država
 4. Demokracija i samovlade
 5. Državni organi i ustrojstvo
 6. Međunarodni odnosi i organizacije
 7. Zakonodavna, izvršna i sudbena vlast
 8. Pravna država ili vladavina prava
 9. Ljudska prava i slobode
 10. Društvene norme
 11. Pojam i elementi pravne norme
 12. Sankcije, pravo i odgovornost
 13. Ustav; uredbe i opće normativni akti
 14. Pravni sustav i pravni poslovi
 15. Pravni odnos; subjekti i objekti pravnih odnosa

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Vrban, Duško; Država i pravo; Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2003.

Dopunska literatura:

1.Duško Vrban: Uvod u državu i pravo, Birotehnika, Zagreb, 1998.
2.Visković, Nikola; Teorija države i prava; Birotehnika, Zagreb, 2006.
3.Ćpurdija, M., Subašić, S.; Pravo i pravednost, Libertin naklada, 2015.
4.Matulović Miomir: Ljudska prava. Uvod u teoriju ljudskih prava, Zagreb, 1996.
5.Miličić Vjekoslav: Opća teorija prava i države I-III, Zagreb, 1999
6.Berislav Perić: Država i pravni sustav, Zagreb, 1992.
7.Berislav Perić: Struktura prava, Zagreb, 1994.
8.Berislav Perić: Pravna znanost i dijalektika, Zagreb, 1969.

Ciljevi kolegija:

Osposobiti studente stručnog studija za razumijevanje prava u suvremenim državnim zajednicama kroz temeljne elemente oba pojma (države i prava).

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.