Sadržaj kolegija:

U ovome trećem ciklusu stručne prakse studenti rade na poslovima i na svladavanju poslova u sklopu pojedine poslovne funkcije: financija, računovodstva, marketinga, poslovne logistike, informatike, nabave, prodaje, kadrova. Unutar poslovnoga subjekta ili udruženja iz djelatnosti trgovine ili logističkih usluga student na taj način proširuje svoja teorijska znanja i upoznaje praktične vještine gospodarskoga subjekta koje se bavi robnim poslovanjem. Odabrana poslovna funkcija za obavljanje poslova u ovom ciklusu treba se razlikovati od one, koja je odabrana u drugom poslovnom ciklusu. Na taj način, nakon završetka trećeg ciklusa stručne prakse student je praktički upoznao specifičnosti djelatnosti i najmanje dvije poslovne funkcije. U ovom, trećem ciklusu prakse student se treba detaljno upoznati s obavljanjem poslova i procesima unutar izabrane poslovne funkcije, odnosno organizacijske jedinice gospodarskog subjekta kao i s organizacijom u kojoj je obavljao stručnu praksu (trgovačko društvo, obrtnik). Kao i kod prethodnih ciklusa stručne prakse, student je dužan ispuniti posebni obrazac dnevnika, u kojem treba dati podatke kako o organizaciji cijeloga poduzeća i/ili grupe, tako i o organizaciji i poslovnoj problematici vezano uz izabranu poslovnu funkciju.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Student se treba upoznati s informacijskim sustavom i internom dokumentacijom gospodarskoga subjekta u kojem obavlja praksu, osobito vezano uz odvijanje pojedinih poslovnih procesa, odnosno izvršavanje pojedinih poslovnih funkcija i sl.

Izborna literatura:

Izbornu literaturu bira student uz pomoć zaduženog mentora iz gospodarskoga subjekta, gdje se obavlja praksa (specijalizirani stručni časopisi, stručne knjige, materijali sa savjetovanja, web-siteovi, zakonski propisi i sl.).

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s praktičkim problemima vezanim uz obavljanje pojedine funkcije unutar robnoga poslovanja u trgovini i logistici. Na taj način student može povezivati teorijske spoznaje svih do sada apsolviranih kolegija, a osobito iz računovodstva, poslovnih financija, organizacije poduzeća, poslovne logistike, marketinga, informatike, nabavnoga poslovanja, prodajnoga poslovanja, trgovačkoga prava i sl.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.