Sadržaj kolegija:

 1. Introductory lecture
 2. International Business Styles
 3. Learning to cope with corporate culture clashes
 4. Business across cultures
 5. The passive voice
 6. Conditional clauses
 7. Grammar practice
 8. Business vocabulary
 9. Banking
 10. Picture the scene
 11. 11.Business and the Environment
 12. The Stock Market
 13. Trading
 14. Europeans Log On To Investment Fever
 15. Revision

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Tullis, Graham & Tonya Trappe (2004). New Insights into Business: Students’ Book (Intermediate). Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 2. Tullis, Graham & Tonya Trappe (2004). New Insights into Business Workbook (Intermediate). Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 3. Marušić, Borislav (2021). Handbook of English Grammar in the Field of Economics. Vukovar: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Izborna literatura:

 1. Collin, Peter (2006). Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Školska knjiga.

Ciljevi kolegija:

Studenti će po uspješnome završetku moći: – razumjeti i objasniti osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija na poslovnome stranom jeziku; – razumjeti i interpretirati raznovrsne autentične angloameričke tekstove s temama iz ovih područja; – prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na poslovni strani jezik u prikladnome i gramatički točnom obliku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: