Sadržaj kolegija:

Kolegij nadograđuje i proširuje jezična znanja i vještine iz prethodnoga semestra. Okvirne teme u drugome semestru uključuju područja marketinga, trgovine, financija, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja u različitim kulturama. Studenti čitaju i interpretiraju nespecijalističke tekstove na engleskome jeziku te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Razgovarajući o navedenim temama, studenti vježbaju prikladno i gramatički točno izraziti osnovne jezične funkcije (zamolba, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa itd.).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business: Students’ Book (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.) (sadrži audio CD)
2.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business Workbook (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.)
3.Collin, Peter, Englesko-hrvatski poslovni rječnik (ZG: ŠK, 2006.)
4.Grgić, Berislav i Jolanda Brihta, Engleska gramatika za svakoga (ZG: ŠK, 2004.)

Izborna literatura:
1. Ivir, Vladimir, Hrvatsko-engleski rječnik poslovno-administrativnog nazivlja (ZG: ŠK, 2007.)

Ciljevi kolegija:

Studenti će po uspješnome završetku moći: – razumjeti i objasniti osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija na poslovnome stranom jeziku; – razumjeti i interpretirati raznovrsne autentične angloameričke tekstove s temama iz ovih područja; – prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na poslovni strani jezik u prikladnome i gramatički točnom obliku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: