Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje.
 2. Uvodno o ekonomiji kao znanosti. Ekonomika trgovine kao znanstveno-nastavna disciplina.
 3. Povijesni razvoj trgovine. Pojava trgovine. Razvoj trgovine. Učenja o pojmu i karakteru trgovine u ekonomskoj teoriji.
 4. Uvodno o trgovini. Trgovina, razmjena i distribucija. Distributivna trgovina. Trgovina na veliko i trgovina na malo u funkcijskom i u institucijskom smislu. Pojam vanjske trgovine i vanjsko trgovinskog poslovanja.
 5. Osnivanje trgovačkog društva , pojam trgovca , pravne osobe u trgovini. Organizacija, prezentacija i priprema za operativno poslovanje trgovačkog društva.
 6. Troškovi trgovine. Kalkulacije cijena. Kupoprodajni ugovori.
 7. Računovodstvene i druge evidencije u trgovini. Sustav kontrole cijena. Kontrola uspješnosti poslovanja Vašeg trgovačkog društva.
 8. Trgovinska organizacijska struktura i trgovinski poslovni procesi.
 9. Internacionalizacija trgovine. Internacionalizacija. Regionalizacija. Globalizacija.
 10. Organizacijski oblici trgovine u europskim zemljama s razvijenom tržišnom strukturom.
 11. Razvojni procesi u trgovinskim strukturama razvijenih zemalja. Promjene značaja pojedinih oblika prodaje. Koncentracija. Integracija. Kooperacija.
 12. Razvoj maloprodaje izvan prodavaonica. Nonstore trgovci na malo. Kataloška prodaja. Neposredno prodavanje. Prodavanje na daljinu. Elektronička trgovina. Ključni poticaji i barijere za razvoj elektroničke trgovine.
 13. Perspektive razvoja trgovine na veliko i trgovine na malo Seminarska nastava. U seminarskoj nastavi obrađuju se, osobito, obilježja i procesi u trgovini zemalja s razvijenim tržišnim strukturama

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Segetlija, Z., Knego, N., Knežević, B., Dunković, D.: Ekonomika trgovine, Novi informator, 2011., ISBN 978-953-7327-96-5
 2. Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2006., ISBN 953-253-005-3
 3. Guzovski, D.: Ekonomika trgovine, 2011.

Izborna literatura:

 1. Unutarnje trgovinsko poslovanje – radni materijal, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Odsjek za trgovinsko poslovanje (dostupno na: http://www.vevu.hr/upload/kol_79/50Klasifikacija-maloprodajnih-objekata-prema-organizacijskoj-strukturi.PDF)
 2. Segetlija, Z. Maloprodaja u Republici Hrvatskoj. III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012., ISBN 978-953-253-111-4
 3. Freathy: Retailing Book Principles & Applications, Pitman Publishing, 2003., ISBN 0-273-65548-5
 4. Kent, T., Ogenyi, O.: Retailing, Palgrave Macmillan, 2003., ISBN 0-333-99769-7
 5. Vulkan: The Economics of E-commerce, Princeton University Press, 2003., ISBN 0-691-08906-X

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznavanje studenta s mjestom, značajem i ulogom trgovine kao jedne od vodećih industrija u razvijenim gospodarstvima te stjecanje znanja za razumijevanje i anticipiranje suvremenih procesa koji se odvijaju u trgovinskim strukturama razvijenih zemalja, a koji su sve prisutniji i na hrvatskom tržištu.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.