Sadržaj kolegija:

1. Uvodno o ekonomiji kao znanosti 2. Ekonomika trgovine kao znanstveno-nastavna disciplina 3. Povijesni razvoj trgovine. Pojava trgovine. Razvoj trgovine. Učenja o pojmu i karakteru trgovine u ekonomskoj teoriji 4. Uvodno o trgovini. Trgovina, razmjena i distribucija. Distributivna trgovina. Trgovina na veliko i trgovina na malo u funkcijskom i u institucijskom smislu 5. Pojam vanjske trgovine i vanjsko trgovinskog poslovanja 6. Osnivanje trgovačkog društva , pojam trgovca , pravne osobe u trgovini 7. Organizacija , prezentacija i priprema za operativno poslovanje trgovačkog društva 8. Troškovi trgovine 9. Kalkulacije cijena 10. Kupoprodajni ugovori 11. Računovodstvene i druge evidencije u trgovini 12. Sustav kontrole cijena 13. Kontrola uspješnosti poslovanja Vašeg trgovačkog društva 14. Trgovinska organizacijska struktura i trgovinski poslovni procesi 15. Internacionalizacija trgovine. Internacionalizacija. Regionalizacija. Globalizacija. 16. Organizacijski oblici trgovine u europskim zemljama s razvijenom tržišnom strukturom 17. Razvojni procesi u trgovinskim strukturama razvijenih zemalja. Promjene značaja pojedinih oblika prodaje. Koncentracija. Integracija. Kooperacija 18. Razvoj maloprodaje izvan prodavaonica. Nonstore trgovaci na malo. Kataloška prodaja. Neposredno prodavanje. Prodavanje na daljinu. Elektronička trgovina. Ključni poticaji i barijere za razvoj elektroničke trgovine 19. Perspektive razvoja trgovine na veliko i trgovine na malo.

Seminarska nastava. U seminarskoj nastavi obrađuju se, osobito, obilježja i procesi u trgovini zemalja s razvijenim tržišnim strukturama. Pristupni rad je uvjet za polaganje ispita.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Guzovski, D.: Ekonomika trgovine, 2011.
2.Unutarnje trgovinsko poslovanje – radni materijal, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Odsjek za trgovinsko poslovanje (dostupno na: http://www.vevu.hr/upload/kol_79/50Klasifikacija-maloprodajnih-objekata-prema-organizacijskoj-strukturi.PDF)
3.Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2006., ISBN 953-253-005-3
Izborna literatura:

1.Freathy: Retailing Book Principles & Applications, Pitman Publishing, 2003., ISBN 0-273-65548-5
2.Skupina autora (Redakcija P.J.McGoldrick i G.Davies): International Retailing-Trends and Strategies, Pitman Publishing, 1995., ISBN 0-273-61183-6
3.Fernie, Moore: Principles of Retailing, Butterworth Heinemann, 2003., ISBN 0-7506-4703-5
4.Kent, T., Ogenyi, O.: Retailing, Palgrave Macmillan, 2003., ISBN 0-333-99769-7
5.Vulkan: The Economics of E-commerce, Princeton University Press, 2003., ISBN 0-691-08906-X
6.Segetlija, Z., Knego, N., Knežević, B., Dunković, D.: Ekonomika trgovine, Novi informator, 2011., ISBN 978-953-7327-96-5
7.Segetlija, Z. Maloprodaja u Republici Hrvatskoj. III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012., ISBN 978-953-253-111-4
8.Krafft, M., Mantrala, M. K. (eds.) Retailing in the 21st Century Current and Future Trends, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010., ISBN 978-3-642-42721-3
9.Suvremena trgovina, portal za trgovinu (dostupno na: http://suvremena.hr/)
10.Perspektive trgovine (2011. – 20XX.), zbornici radova međunarodne znanstvene konferencije (dostupno na:  http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=22085)
11.Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (dostupno na: https://hrcak.srce.hr/)
12.Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (dostupno na: http://www.mingo.hr/)
13.Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku, Statistički ljetopis Republike Hrvatske (dostupno na: http://www.dzs.hr/Hrv/Publication/stat_year.htm)

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje sa mjestom, značajem i ulogom trgovine kao jedne od vodećih industrija u razvijenim gospodarstvima te stjecanje znanja za razumijevanje i anticipiranje suvremenih procesa koji se odvijaju u trgovinskim strukturama razvijenih zemalja, a koji su sve prisutniji i na hrvatskom tržištu.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: