Sadržaj kolegija:

 1. Uvod u antropomotoriku
 2. Principi sportskog trening
 3. Periodizacija sportskog treninga
 4. Metode vježbanja
 5. Osnove metodike kondicijskog treninga
 6. Trening funkcionalnih sposobnosti
 7. Trening snage
 8. Trening brzine
 9. Trening fleksibilnosti gibljivosti
 10. Trening koordinacije i agilnosti
 11. Trening preciznosti
 12. Trening ravnoteže

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Milanović D (2007). Teorija i metodika treninga. Zagreb: Kineziološki fakultet.
 2. Abernethy B, Hanrahan S i sur. (2012). Biofizičke osnove ljudskog pokreta. Beograd: Data Status

Dopunska literatura:

 1. Bompa T (2010). Periodizacija. Zagreb, GOPAL Press.
 2. Issurin V (2014). Blok periodizacija. Zagreb: GOPAL d.o.o.

Ciljevi kolegija:

Primarni cilj je usvajanje znanja o trenažnom procesu. Specifičan cilj je da studenti na osnovu stečenih znanja samostalno kreiraju trenažni proces prilagođen pojedinoj dobnoj skupini.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocjena iz seminarskog rada i pismenog dijela ispita. U slučaju da studenti nisu suglasni sa uspjehom koji su postigli mogu izaći na usmeni ispit i tada dobivaju konačnu ocjenu.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: