Sadržaj kolegija:

Parametri opterećenja; Principi planiranja i programiranja, vrste opterećenja i upravljanje opterećenjem; Testiranje različitih populacijskih skupina (odrasli, djeca, starije osobe); Odabir optimalnog opterećenja u treningu; Preporuke za trening različitih dobnih skupina; Odabir sredstava treninga – komparativna analiza; Linearni i nelinearni modeli periodizacije; Programiranje specifičnih treninga, Izokinetički, izodinamički i izometrijski režimi rada; Evaluacije konkretnih trenažnih procesa i kreiranje hipotetskih trenažnih planova i programa; Studije relevantne literaturne građe; Simulacija konkretnog metodičko organizacijskog oblika rada u različitim periodima godišnjeg trenažnog ciklusa.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Milanović D (2007). Teorija i metodika treninga. Zagreb, Kineziološki fakultet.
2.Abernethy B, Hanrahan S i sur. (2012). Biofizičke osnove ljudskog pokreta. Beograd, Data Status.
Dopunska literatura:
1.Bompa T (2010). Periodizacija. Zagreb, GOPAL Press.

Ciljevi kolegija:

Osposobljavanje studenata za primjenu trenažnih tehnologija na širokoj populaciji stanovništva. U tom smislu predmet treba objasniti one antropološke karakteristike od čijih razina zavisi rezultat u sportu i rekreaciji, kao i osposobiti studente za provođenje transformacijskih procesa (metodička sredstva, metode i dinamika opterećenja) kojima se može na njih utjecati.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocjena iz seminarskog rada i pismenog dijela ispita. U slučaju da studenti nisu suglasni sa uspjehom koji su postigli mogu izaći na usmeni ispit i tada dobivaju konačnu ocjenu.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

Marković Davor, mag. cin., pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: