Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u biomehaniku
 3. Temelji posture, ravnoteže i hodanja
 4. Funkcionalna anatomija trčanja i skakanja
 5. Funkcionalna anatomija bacanja i podizanja
 6. Funkcionalna anatomija šutiranja
 7. Analiza vježbanja i sportskih pokreta
 8. Pregled i klasifikacija sportskih ozljeda
 9. Biomehanika ozljeda gornjeg ekstremiteta
 10. Biomehanika ozljeda donjeg ekstremiteta
 11. Biomehanika ozljeda glave, vrata i trupa
 12. Biomehanički alati u prevenciji i rehabilitaciji

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Behnke Robert (2012): Kineziološka anatomija, Beograd: Data Status.
2.Whiting W, Rugg S (2012): Dynatomy, Champaign, HK

Dopunska literatura:
1.Nikolić, V. i Hudec, M. (1988). Principi i elementi biomehanike. Zagreb: Školska knjiga.

Ciljevi kolegija:

Svladavanjem sadržaja predmeta studenti će ovladati znanjima potrebnima u prevenciju nastanka sportskih ozljeda te razumjeti biomehaničke principe rehabilitacije nakon sportskih ozljeda. Svladavanjem sadržaja predmeta studenti će također biti sposobni analizirati izvođenje vježbi te korigirati tehniku izvođenja istih, razumjeti mišićnu kontrolu pokreta i ovladati temeljnim znanjima za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta koji se bave organizacijom trenažnih procesa.

Polaganje ispita:

4 ECTS boda predstavlja nastavno opterećenje od 100 sati, prisustvovanja na predavanjima predviđenim nastavnim planom, pripremu i prisustvovanje na vježbama te pripremu i prezentaciju usvojenog znanja kroz pismeni i usmeni ispit.