Sadržaj kolegija:

Osnove anatomije čovjeka u pokretu: Uvod, Osteologija i skeletni sustav, Zglobni pokreti i artikularni sustav, miologija i mišićni sustav, Funkcionalna aktivnost mišića, Mehanika pokreta, Mišićna kontrola pokreta i mjerenje pokretljivosti (gipkosti), Temelji posture, ravnoteže i hodanja, Funkcionalna anatomija trčanja, skakanja, bacanja, podizanja i šutiranja, Analiza vježbanja i sportskih pokreta, Mehanički aspekti sportskih ozljeda: pregled, klasifikacija i tkivna adaptacija, biomehanika ozljeda donjeg ekstremiteta, biomehanika ozljeda gornjeg ekstremiteta, biomehanika ozljeda trupa, glave i vrata. Aktualni biomehanički alati u prevenciji i rehabilitaciji.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Behnke Robert (2012): Kineziološka anatomija, Beograd: Data Status.
2.Whiting W, Rugg S (2012): Dynatomy, Champaign, HK
Dopunska literatura:
1.Nikolić, V. i Hudec, M. (1988). Principi i elementi biomehanike. Zagreb: Školska knjiga.

Ciljevi kolegija:

Predmet pruža studentu uvid u koncept funkcionalne anatomije lokomotornog sustava (mišići, kosti, zglobovi) u sportu i vježbanju, uz osnovni pregled povezanog živčano- cirkulacijskog sustava. Student stječe znanja o osnovnim anatomskim aspektima specifičnih sportskih pokreta (hodanje, plivanje, trčanje). Dodatno, student se osposobljava za razumijevanje mehaničkih aspekata sportskih ozljeda u smislu kako ozljede ugrožavaju normalnu funkciju lokomotornog sustava gornjeg i donjeg ekstremiteta i trupa.

Polaganje ispita:

4 ECTS boda predstavlja nastavno opterećenje od 100 sati, prisustvovanja na predavanjima predviđenim nastavnim planom, pripremu i prisustvovanje na vježbama te pripremu i prezentaciju usvojenog znanja kroz pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: