Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Definiranje psihologije sporta i vježbanja, povijest psihodinamike sporta
 3. Ličnost i sport, motivacija za postignuće, otuđenost, stres i anksioznost
 4. Kompeticija i kooperativnost, feedback, podrška, motivacija, grupna i timska dinamika
 5. Kohezija grupe i čimbenici povezani s kohezijom
 6. Komunikacija i sučeljavanje
 7. Uvod u trening psiholoških sposobnosti
 8. Regulacija pobuđenosti
 9. Vizualizacija u sportu i vježbanju
 10. Samopouzdanje
 11. Vježbanje i psihološko blagostanje
 12. Posebna ponašanja i ovisnost o vježbanju
 13. Sportske ozljede i psihodinamika
 14. Sagorijevanje i pretreniranost
 15. Agresija u sportu, psihologija aktivnog djeteta

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Horga Smiljka (2009): Psihologija sporta, Zagreb: KIF.
 2. Gill D, Williams L (2008): Psychological Dynamics of Sport and Exercise, Champaign: HK

Dopunska literatura:

 1. Weinberg R, Gould D (2011): Foundations of Sport and Exercise Psychology, Champaign: HK.

Ciljevi kolegija:

Osnovni cilj predmeta je usvajanje znanja o osnovnim principima psihologije sporta i vježbanja, povezati teorijske koncepte psihodinamike i praktične primjene ovih koncepata u sportu. Osim navedenoga, student će prihvatiti suvremeni pristup amaterskom i profesionalnom sportu te utjecaj psihološkog pristupa na sportske rezultate i obrnuto, utjecaj sporta na psihološko funkcioniranje čovjeka.

Polaganje ispita:

Vrednuje se redovnost u pohađanju nastave, ocjena na 1. i 2. kolokviju te izrada seminarskog rada. U pohađanju nastave ne vrednujemo samo prisutnost nego i pripremu za nastavu.