Sadržaj kolegija:

Definiranje psihologije sporta i vježbanja, Povijest psihodinamike sporta. Ličnost i sport, Motivacija za postignuće, Pobuđenost, stres i anksioznost. Kompeticija i kooperativnost, Feedback, podrška, motivacija. Grupna i timska dinamika, Kohezija grupe i čimbenici povezani s kohezijom, Liderstvo, Komunikacija i sučeljavanje. Uvod u trening psiholoških sposobnosti, Regulacija pobuđenosti, Vizualizacija u sportu i vježbanju, Samopouzdanje, Postavljanje ciljeva, Koncentracija. Vježbanje i psihološko blagostanje, Posebna ponašanja i ovisnost o vježbanju, Sportske ozljede i psihodinamika, Sagorijevanje i pretreniranost, Agresija u sportu, Psihologija aktivnog djeteta

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Horga Smiljka (2009): Psihologija sporta, Zagreb: KIF. 2.Gill D, Williams L (2008): Psychological Dynamics of Sport and Exercise, Champaign: HK

Dopunska literatura:

1.Weinberg R, Gould D (2011): Foundations of Sport and Exercise Psychology, Champaign: HK.

Ciljevi kolegija:

Predmet omogućuje stjecanje znanja o osnovnim principima psihologije sporta i vježbanja, omogućuje povezivanje teorijskih koncepata psihodinamike i praktične aplikacije u sportu, kao i transfer prema profesionalnoj praksi u području vježbanja i zdravlja.

Polaganje ispita:

Vrednuje se redovnost u pohađanju nastave, ocjena na 1. i 2. kolokviju te izrada seminarskog rada. U pohađanju nastave ne vrednujemo samo prisutnost nego i pripremu za nastavu.

Nositelj kolegija:

doc. dr. sc. Bujišić Gordana, prof. struč. stud

Izvođač kolegija:

doc. dr. sc. Bujišić Gordana, prof. struč. stud

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: