Sadržaj kolegija:

 1. Tjelesna aktivnost kao stil života
 2. Tjelesna aktivnost i zdravlje
 3. Tjelesna aktivnost i rizik od kroničnih bolesti
 4. Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje
 5. Aerobna sposobnost
 6. Efekti aerobnog treninga
 7. Kako unaprijediti aerobnu sposobnost
 8. Mišićne sposobnosti
 9. Kako unaprijediti mišićne sposobnosti
 10. Ishrana i zdravlje
 11. Energetska ravnoteža
 12. Aktivnost ishrana i kontrola težine
 13. Principi treninga

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Sharkey BJ, Gaskill SE (2008). Vježbanje i zdravlje. Beograd: Data Status.

Dopunska literatura:

 1. Andrijašević M (2010), Kineziološka rekreacija, Zagreb, Kineziološki fakultet.

Ciljevi kolegija:

Primarni cilj je stjecanje znanja o povezanosti tjelesne aktivnosti i zdravlja. Specifičan cilj je da studenti  na osnovu zdravstvenog stanja ispitanika mogu preporučiti primjerenu tjelesnu aktivnost u svrhu unapređenja zdravlja.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocjena iz seminarskog rada i pismenog dijela ispita. U slučaju da studenti nisu suglasni sa uspjehom koji su postigli mogu izaći na usmeni ispit i tada dobivaju konačnu ocjenu