Sadržaj kolegija:

Veza tjelesne aktivnosti i zdravlja. Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje. Tjelesna aktivnost specifičnih uzrasnih populacija. Utjecaj i mehanizmi vježbanja u očuvanju funkcionalnih sposobnosti.
Fitnes: osnovni pojmovi. Fitnes i zdravlje. Kardiorespiratorna izdržljivost (osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj). Mišićna jakost (osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj). Pretilost – čimbenici razvoja, implikacije na
zdravstveni status i strategije saniranja. Stres – pojam, izvori i neki koncepti upravljanja stresom.
Tjelesna aktivnost i kvaliteta života. Fleksibilnost – osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena
trenutnog stanja i programi za razvoj.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Sharkey BJ, Gaskill SE (2008). Vježbanje i zdravlje, Beograd, Data Status
Dopunska literatura:
1.Andrijašević M (2010), Kineziološka rekreacija, Zagreb, Kineziološki fakultet.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje studenata sa složenom relacijom fizičke aktivnosti i zdravlja. Stjecanje znanja o vrsti fitnes programa. Stjecanje znanja o primjeni informacija u području vježbanja i zdravlja s osobama različitog uzrasta, spola, antropološkog statusa i prethodnog iskustva vezanog za tjelesnu aktivnost

Polaganje ispita:

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocjena iz seminarskog rada i pismenog dijela ispita. U slučaju da studenti nisu suglasni sa uspjehom koji su postigli mogu izaći na usmeni ispit i tada dobivaju konačnu ocjenu

Nositelj kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: