Sadržaj kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
–    planirati i primijeniti specifične postupke fizioterapijske procjene kod osoba oboljelih od reumatskih bolesti i poremećaja
–    procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih od reumatskih bolesti i poremećaja
–    prepoznati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave  liječenjem i rehabilitacijom osoba oboljelih od reumatskih bolesti i poremećaja
–    pratiti i kritički analizirati stručnu literaturu i istraživanja u području fizioterapije u reumatologiji
–    opisati primjenu adaptivnih i zaštitnih sredstava u savladavanju aktivnosti svakodnevnog života

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Jakuš, L.: Fizioterapija u reumatologiji – nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2015.
2.Rheumatology Expert Group. Therapeutic guidelines: rheumatology. Version 2. Melbourne: Therapeutic Guidelines Limited; 2010.
Dopunska literatura:
1.Muftić M,  N Miljkovac S, Elmasbegović – Hodžić S, Trivunović S, Tuševljak B, Janković S. Najčešća bolna stanja u rehabilitaciji: Osteoartritis zgloba koljena. Medicinsko Humano Društvo MHS. Bosna i Hercegovina, Sarajevo 2018.
2.Muftić M, Zonić – Imamović M, Janković S, Skopljak A. ABC osteoporoze. Medicinsko Humano Društvo MHS. Bosna i Hercegovina, Sarajevo 2018.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području reumatologije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i razlikovati normalan pokret i normalnu funkciju čovjeka od patoloških obrazaca pokretanja pomoću utvrđivanja specifičnog fizioterapijskog statusa pacijenta, razlikovati akutne od kroničnih stanja, te znati koji oblik fizioterapije je u kojem slučaju moguće primijeniti.

Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, pismeni i usmeni ispit.