Predmet: F501 Fizioterapija u reumatologiji

Autor: Janković Slavica - 13.01.2021.

Poštovani studenti,

odabrane teme na temu rjeđe reumatske bolesti u okviru predavanja iz predmeta “Fiizioterapija u reumatologiji  održati će se 13.siječnja 2021. s početkom u 8.30 sati . Link za uključenje je:
S poštovanjem,
dr.sc. Slavica Janković, v. pred.