Sadržaj kolegija:

Definicija i struktura palijativne skrbi, oblici i mjesta provođenja, ciljevi i ideja hospicijskog pokreta. Struktura tima i članovi tima, postupci i oblici pružanja pomoći u jedinicama palijativne skrbi unutar bolničkih prostora, ambulantni oblik ili dolazak u kuću oboljelog u dogovoru s lokalnom zdravstvenom službom, a sve pod stalnom vezom sa hospicijem radi osiguravanja kontinuiteta skrbi. Najčešća stanja i komplikacije u terminalnom stanju bolesti. Specifičnosti palijativne skrbi djeteta. Uloga fizioterapeuta u timu za palijativnu skrb.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: definirati palijativnu skrb, razlikovati oblike i mjesta provođenja, imenovati strukturu članova tima i ulogu fizioterapeuta u njemu.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.