Sadržaj kolegija:

Fizikalni čimbenici u terapiji (V-35): elektro-dijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija, terapija laserom, balneologija i klimatologija.

Terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa (V-35): aktivnosti za održavanje, uspostavu ili povećanje: snage kroz aktivno potpomognuti pokret, aktivan pokret i pokret s otporom; opsega pokreta uz vježbe istezanja; izdržljivosti sa ili bez upotrebe ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, mehaničkih, ili elektromehaničkih pomagala; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; osnove motoričke kontrole i motoričkog učenja, trening balansa i koordinacije.

Tehnike manualne terapije (V-30): terapijska masaža, masaža vezivnog tkiva, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, manualna trakcija, mobilizacija i manipulacija zglobova, mobilizacija i manipulacija mekog tkiva.

Respiratorna terapija (V-30): tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.

Funkcionalni trening brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa (V-20): aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života – edukacija.

Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme (V-15): primjena štaka, štapova, hodalica, kolica; statičke i dinamičke udlage; primjena ortotičke opreme; primjena potporne opreme; trening hoda.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: primijeniti odgovarajuće fizikalne čimbenike u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće oblike terapijskih vježbi u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće tehnike manualne terapije u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće postupke respiratorne terapije u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće postupke funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće postupke primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u okviru fizioterapijskog procesa.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama i praktični ispit.