Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava
3. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s akutnim kardijalnim stanjima, kod osoba s posljedicama ishemijske bolesti srca i kroničnim bolestima kardiovaskularnog sustava
4. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca
5. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s opstruktivnim bolestima pluća: KOBP, astma, ekskudativni pleuritis, cistična fibroza; i kod osoba s restriktivnim bolestima pluća: fibroze i atelektaze
6. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedice neuromišićnih bolesti
7. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata
8. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke
9. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava
10. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod tumora dječje dobi

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. HKF, Kliničke smjernice u fizioterapiji. Zagreb: 2011.
2. Vrcić-Kiseljak, Lj., et al. Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji–odabrane teme. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.
3. Rehabilitacija osoba s ishemijskom bolesti srca. Zbornik radova, II Simpozij Društva za respiratornu i kardiovaskularnu fizioterapiju. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta, 2001.

Dopunska literatura:
1. Časopis Physiotherapia Croatica (od 2008. god. do danas), izdavač Hrvatski zbor fizioterapeuta, Zagreb
2. Rožman, A., Crc, M.: Fizioterapija u pulmologiji – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003
3. Frownfelter, Donna; Dean, Elizabeth. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: evidence to practice. Elsevier Health Sciences, 2014.
4. Main, Eleanor, and Linda Denehy. Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics 5th Edition. Elsevier, 2016.
5. Joachim, Zuther, Lymphedema Management: The Comprehensive Guide for Practitioners (Complementary Medicine (Thieme Hardcover)), 2009.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je potaknuti studente na sustavno obuhvaćanje znanja, vještina i kompetencija iz područja fizioterapije kardioloških, pulmoloških i onkoloških pacijenata.
Specifični cilj predmeta je da studenti steknu znanja i osposobe se za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, te za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti.

Polaganje ispita:

Seminari, pismeni i usmeni ispit.