Sadržaj kolegija:

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji, P30; S30; Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s akutnim kardijalnim stanjima, kod osoba s posljedicama ishemijske bolesti srca i kroničnim bolestima kardiovaskularnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s opstruktivnim bolestima pluća: KOBP, astma, ekskudativni pleuritis, cistična fibroza; i kod osoba s restriktivnim bolestima pluća: fibroze i atelektaze. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedice neuromišićnih bolesti. Fizioterapija u onkologiji, P-5; S-15; Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod tumora dječje dobi.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Vrcić-Kiseljak, Lj., et al. Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji–odabrane teme. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.
2.Rehabilitacija osoba s ishemijskom bolesti srca. Zbornik radova, II Simpozij Društva za respiratornu i kardiovaskularnu fizioterapiju. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta, 2001.
3.HKF, Kliničke smjernice u fizioterapiji. Zagreb: 2011.
4.Rožman, A., Crc, M.: Fizioterapija u pulmologiji – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003.
Dopunska literatura:
1.Frownfelter, Donna; Dean, Elizabeth. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: evidence to practice. Elsevier Health Sciences, 2014.
2.Main, Eleanor, and Linda Denehy. Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics 5th Edition. Elsevier, 2016.
3.Joachim, Zuther, Lymphedema Management: The Comprehensive Guide for Practitioners (Complementary Medicine (Thieme Hardcover)), 2009.

Ciljevi kolegija:

Svladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa  kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, te za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti.
Specifične kompetencije:
–    prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti različitih modela fizioterapije kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava,
–    prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti fizioterapije kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti,
–    primijeniti fizioterapijske postupke u prevenciji nastanka i liječenju bolesti i poremećaja kardiovaskularnog i respiratornog sustava,
–    primijeniti fizioterapijske postupke u prevenciji posljedica načina liječenja tumorskih bolesti,
–    procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava,
–    procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti temeljem podataka dobivenih fizioterapijskom procjenom
–    aktivno sudjelovati u timskom radu.
–    organizirati tribine s ciljem senzibilizacije i populariziranja javnosti.

Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Znika Mateja, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Znika Mateja, mag. physioth., v. pred.

Kovačević Katarina, mag. physiothy.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: