Sadržaj kolegija:

Ortopedija P-30; Povijest ortopedije, osnove dijagnostike u ortopediji, ortopedski zahvati (neoperativni i operativni). Opći poremećaji koštano-zglobnog sustava, koštane displazije, Multiple kongenitalne kontrakture, Metaboličke i hormonske bolesti (osteoporoza, rahitis i osteomalacija, giht). Juvenilne osteohondroze. Upalne bolesti koštano-zglobnog sustava (osteomijelitis, srtritis, reumatoidni artritis). Degenerativne bolesti zglobova. Artropatije.  Normalno i poremećeno koštano cijeljenje. Refleksna simpatička distrofija. Posljedice kljenuti. Tumori koštano-zglobnog sustava. Specijalni dio: prirođene i stečene bolesti po segmentima tijela (vrat, kralježnica i zdjelica, prsni koš, rame i nadlaktica, lakat i podlaktica, ručni zglob i šaka, kuk i natkoljenica, koljeno i potkoljenica, nožni zglob i stopalo). Ortopedska pomagala.
Kirurgija i traumatologija P-35; Temeljni principi rada u kirurgiji: asepsa, antisepsa, sterilizacija, vrste operacijskih zahvata i podjela prema nazivlju i regijama, odgovor organizma na ozljedu – operaciju, rana i cijeljenje, temelji i vrste anestezije, reanimacija, transfuzije krvi i krvnih pripravaka, respiratorne komplikacije kirurških operacija, kronična venska insuficijencija, tromboza i embolija, sindrom šoka, opekline; neurokirurgija: kraniocerebralne ozljede, vrste neurokirurških operacija; torakalna i kardiovaskularna kirurgija: ozljede prsnog koša, kirurške bolesti prsnog koša, vrste operacija u prsnom košu; abdominalna kirurgija i urologija: ozljede trbušnih organa i bubrega, vrste incizija na trbušnoj stjenci, vrste najčešćih operacija u abdominalnoj kirurgiji; ozljede koštano-zglobnog sustava (uganuća, iščašenja, prijelomi), vrste imobilizacija, prijelomi u području ramena i nadlaktice, prijelomi podlaktice i šake, prijelomi zdjelice i kuka, prijelomi natkoljenice, potkoljenice i stopala, ozljede kralježnice.
Sportska medicina P-15; Povijest sportske medicine, prevencija ozljeđivanja, principi ozljeđivanja i klasifikacija sportskih ozljeda, prva pomoć u sportu, osnovni principi liječenja akutnih stanja ozljeda u sportu, osnovni principi liječenja kroničnih stanja ozljeda u sportu, prehrana sportaša, doping i ostala nedozvoljena sredstva u sportu.
Protetika i ortotika  P-10; Povijesni razvitak pomagala, podjela i nazivlje, epidemiologija i načela timskog i interdisciplinarnog rada u području ortopedskih pomagala, principi preskripcije i aplikacije pomagala, osnovni principi i tehnologija izrade proteza, ortoza i drugih pomagala. Protetika i ortotika u integralnoj rehabilitaciji, adaptacije u stambenoj sredini i u okolišu osoba s invaliditetom.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Pećina, M. i sur.: Ortopedija. Zagreb: Medicinska biblioteka, 2004.
2.Prpić, I. i sur.: Kirurgija za medicinare, Školska knjiga 1995.
3.Jelić, M.: Protetika, Fizioterapija, 1998.; Broj 1. poglavlje 2., 15-35 str.
4.Pećina, M., Heimer, S.: Sportska medicina. Zagreb: Naprijed, 1995. (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura:
1.Tomislav Šoša, Željko Sutlić, Zdenko Stanec, Ivana Tonković i suradnici: Kirurgija, Naklada Ljevak, 2007.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i razlikovati osnove dijagnostike u ortopediji, prepoznati i imenovati patofiziološke procese i mehanizme nastanka općih poremećaja koštano-zglobnog sustava, upalnih bolesti, degenerativnih bolesti zglobova i tumorskih bolesti, imenovati i razlikovati kliničku sliku općih poremećaja, upalnih bolesti, degenerativnih i tumorskih bolesti koštano-zglobnog sustava, prepoznati i razlikovati prirođene i stečene bolesti koštano-zglobnog sustava po segmentima, definirati temeljne principe rada u kirurgiji, imenovati vrste operacijskih zahvata prema nazivlju i regijama, prepoznati i opisati komplikacije kirurških operacija, prepoznati i opisati ozljede koštano-zglobnog sustava, prepoznati i razlikovati postupke liječenja ozljeda koštano-zglobnog sustava, prepoznati i razlikovati sportske ozljede, imenovati i opisati osnovne principe liječenja akutnih i kroničnih stanja ozljeda u sportu, prepoznati i opisati postupke prevencije ozljeđivanja u sportu, prepoznati specifične potrebe i planirati prehranu sportaša, definirati i opisati područje primjene protetike i ortotike, prepoznati i opisati primjenu proteza za gornje i donje ekstremitete.

Polaganje ispita:

Kolokviji iz pojedinih tematskih područja, pismeni i usmeni ispit.