Predmet: F304 Ortopedija i kirurgija

Autor: Tanja Kovač - 08.01.2023.

Poštovani, u prilogu se nalazi raspored  za kolokvij 10. 01. 2023. za studente koji su ostvarili pravo izlaska na kolokvij.

Puno sreće svima

doc. dr. sc. Tanja Kovač, dr. med.

 

RASPORED STUDENATA ZA KOLOKVIJ 10.01.