Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Svrha procjenjivanja u fizioterapiji
 3. Subjektivni pregled
 4. Objektivni pregled
 5. Anamneza, opservacija, palpacija
 6. Postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji
 7. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova
 8. Mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti – manualni mišićni test, dinamometrija
 9. Procjena posture
 10. Procjena boli
 11. Procjena aktivnosti svakodnevnog života
 12. Procjena hoda, lokomocije i balansa
 13. Ergonomska i biomehanička procjena

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Klaić, I., Jakuš, L.: Fizioterapijska procjena – nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2010.
 2. Klaić, I., Jakuš, L. Fizioterapijska procjena. Zdravstveno veleučilište, 2017.
 3. HKF, Kliničke smjernice u fizioterapiji. Zagreb: 2011.

Dopunska literatura:

 1. Wieben, K., Falkenberg, B.: Muscle Function Testing – A Visual Guide: Thieme Medical Publishers, Inc. 2015.
 2. Hueter-Becker, A., Doelken, M.: Physical Therapy Examination and Assessment: Thieme Medical Publishers, Inc. 2014.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta jest da student usvoji temeljna znanja i vještine potrebne za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Usvojiti će teorijske i praktične spoznaje o osnovnim metodama procjenjivanja, dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata te oblikovanja zaključaka procjene u okviru fizioterapijskog procesa

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispi