Sadržaj kolegija:

 1. Definicija zdravstvene psihologije
 2. Mogućnosti primjene psiholoških znanja i vještina u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju bolesti i rehabilitaciji
 3. Uloga zdravstvene psihologije u povećavanju učinkovitosti zdravstvene prakse i uštedama zdravstvenih sredstava
 4. Suvremeni cjeloviti biosociopsihološki pristupi u zdravstvu
 5. Oblici zdravstvenog ponašanja i zdravstvenog savjetovanja
 6. Utjecaj psihičkih stanja na nastanak tjelesnih bolesti, psihološki stres i bolesti
 7. Načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje
 8. Psihičke reakcije na tjelesne bolesti
 9. Problemi psihološke prilagodbe na boravak u bolnici
 10. Načini ublažavanja straha i tjeskobe tijekom bolesti
 11. Psihološke reakcije na teške ozljede
 12. Psihološki problemi invalida i načini prilagodbe na invaliditet
 13. Psihološki mehanizmi boli, psihološki činioci koji djeluju na bol i psihološke metode terapije boli
 14. Psihološki problemi umirućih bolesnika

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Havelka, M.: Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998.

Dopunska literatura:

 1. Schaie, K. W. i Willis, S. L. (2001) Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A. (1998) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap

Ciljevi kolegija:

Opći cilj predmeta je upoznati studenata s utjecajem psihičkih stanja na zdravlje, specifičnim psihičkim reakcijama tijekom bolesti te ga osposobiti za pružanje psihološke pomoći i potpore bolesniku i njegovoj obitelji.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.