Objavljeno: 20.10.2023.

U četvrtak 12. listopada 2023. studentima Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru predstavljeno je uvođenje digitalne studentske iskaznice. Studentima su se prigodnim govorima obratili dekan Veleučilišta doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud. i Adela Jelinek Bišćan, direktorica Sektora prodaje u AKD d.o.o. koji su u svojim govorima naglasili kako će studentima Veleučilišta među prvima biti omogućeno korištenje digitalne studentske iskaznice kao i napore koje Veleučilište čini u smjeru digitalizacije poslovanja i općenito ka razvoju studentskog standarda. Prodekan za nastavu i studente Ivan Belaj, v. pred., studentima je upoznao s pravima i obvezama vezanim uz posjedovanje studentske iskaznice, mogućnostima koje će nuditi digitalna studentska iskaznica kao i s mogućnošću aktiviranja usluge e-Osobne na Veleučilištu.

Video sa događanja možete vidjeti ovdje.