Objavljeno: 18.07.2023.

Na sjednici održanoj 14. srpnja 2023. godine Hrvatski sabor imenovao je nove članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj među kojima po drugi puta i našu prodekanicu za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, doc. dr. sc. Sanju Gongeta, prof. struč. stud.

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj je krovno tijelo, koje predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja i prati razvoj znanstvenih i umjetničkih područja i polja. Također, Nacionalno vijeće daje mišljenje o aktima strateškog planiranja Republike Hrvatske iz visokog obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja i ima niz drugih ovlasti i zaduženja.

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj sastavljeno je od 15 članova. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.