Objavljeno: 30.11.2022.

U petak 25. studenoga 2022. godine u Hrvatskom domu u Vukovaru održana promocija druge knjige „Herojski Vukovar“ u kojem je jedno poglavlje obrazovanje u Vukovaru od školske godine 1997./1998. do 2020./2021.“. Tom prilikom uz sve ostale predstavljače dekan Sudarić predstavio je rad „Visokoškolsko obrazovanje u Vukovaru“ u kojem su iznijeti bitni podatci i informacije o visokom obrazovanju u Vukovaru i njegovom povijesnom razvoju te o tome što danas Veleučilište znači za naš grad, ali je i predstavio cijelo jedno poglavlje knjige koje govori o obrazovanju u Vukovaru kroz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a ujedno čini važan dio  povijesti, sadašnjosti i budućnosti našeg grada. Prva knjiga „Herojski Vukovar“ govori o pripremi velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine dok  druga knjiga govori o samoj okupaciji Vukovara, mirnoj reintegraciji, povratku prognanika, saniranju posljedica velikosrpske oružane agresije i obnovi grada te gospodarskom i društvenom razvoju od 1998. godine do 2021. godine, obje knjige zajedno čine važan dio povijesne građe za sve one koji žele saznati nešto više o ratu, obnovi i povratku grada Vukovara te njegovog stanovništva. O poglavlju Visokoškolsko obrazovanje izniman doprinos dala je i Tatjana Ivić Lovrinović, mag. educ. philo. croat.. Na predstavljanju knjige sudjelovali su studenti i djelatnici Veleučilišta.

Na projektu je surađivalo 38 znanstvenika i stručnjaka iz različitih znanstvenih polja i grana te su u dvije velike knjige objavljena su 32 poglavlja o povijesti Vukovara od 1991. do 2021. godine. Objavljene su 1062 stranice o povijesti Vukovara u Domovinskom ratu, o borbi hrvatskih branitelja protiv srpskoga agresora, o srpskoj okupaciji i poslije mirnoj reintegraciji, o obnovi grada i povratku prognanika, o razvoju gospodarstva i društvenih djelatnosti od 1998. do 2021. godine. U dvjema knjigama navedeno je preko 3000 povijesnih izvora i dokumenata te bibliografskih jedinica literature te je objavljeno preko 600 dokumentarnih fotografija i ostalih likovnih priloga. Kompletan projekt proveden je na inicijativu Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, u suradnji s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata kao glavnim partnerom i drugim znanstvenim, obrazovnim i kulturnim ustanovama u Hrvatskoj prigodom tridesete obljetnice velikosrpske oružane agresije na Republiku Hrvatsku i Vukovar.

Foto: Grad Vukovar