Objavljeno: 31.08.2023.

Upravni odbor Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara na svojoj redovitoj 58. sjednici donio je Odluku o financiranju projekta „Izgradnja studentskog restorana“ u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura u razdoblju  od 2024. do 2026. godine (prema dinamici koja predviđa po 500.000,00 eura godišnje). Odlukom su osigurana sredstva za izgradnju studentskog restorana i caffe bara koji će biti izgrađeni uz postojeći moderni Studentski dom „Leopold“.

Veleučilište kontinuirano ulaže velike napore i resurse kako bi budućim i sadašnjim studentima ponudilo kvalitetnu edukaciju, smještaj i izvrstan studentski standard, a kroz projekt izgradnje studentskog restorana osigurat će im prehranu te time dati konačni izgled studentskom životu i podići studentski standard na najvišu moguću razinu u našem gradu i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ovim projektom zaokružiti ćemo infrastrukturnu kvalitetu i izvrsnost te  potvrditi našu misao vodilju „Vukovar – studentski grad budućnosti“.

Zahvaljujemo se svim dionicima koji sudjeluju u razvoju našeg Veleučilišta, a posebno Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.