Objavljeno: 07.01.2022.

Upravni odbor Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara na svojoj 48. redovitoj sjednici donio je Odluku kojom su osigurana sredstva za izgradnju studentskog restorana koji će kroz koju godinu biti izgrađen uz postojeći i moderan Studentski dom „Leopold“. Veleučilište svakodnevno ulaže velike napore i resurse kako bi budući i sadašnjim studentima ponudilo kvalitetnu edukaciju, smještaj i izvrstan studentski standard, a kroz projekt izgradnje studentskog restorana vrijednog 6.727.297,48 kuna osigurat će im prehranu te time dati konačni izgled studentskom životu te podići studentski standard na Veleučilištu, našem gradu i Vukovarsko-srijemskoj županiji.