Objavljeno: 14.12.2023.

Goran Miličević, predsjednik Uprave Vupika plus, zajedno s Ivanom Begovićem, članom Uprave Vupika plus i Sanjom Maljak, Rukovoditeljicom Službe ljudskih resursa i našom Alumni, potpisao je s dekanom Veleučilišta „Lavoslava Ružičke“ u Vukovaru, sporazum o suradnji kojim će Vupik pružiti snažniju podršku projektima Veleučilišta te omogućiti stručnu praksu za studente.  Veleučilište „Lavoslava Ružičke“ posvećeno je obrazovanju i osposobljavanju visokostručnih kadrova na području biomedicine, zdravstva i društvenih znanosti, koji temeljem integriranog sustava teorijskih i primijenjenih spoznaja usvajaju potrebna znanja i vještine kako bi nakon završetka školovanja svojim profesionalnim i praktičnim sposobnostima mogli odgovoriti na potrebe gospodarstva i društvene zajednice. S druge strane, Vupik plus se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i djeluje kroz pet proizvodnih cjelina: ratarstvo i povrtlarstvo, svinjogojstvo, govedarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo te pretovarna luka s pripadajućim službama pa su Veleučilište i Vupik plus dogovorili razvoj suradnje, po načelu uzajamnog interesa sporazumnih strana, i to posebno u slijedećim područjima:

  • organiziranje radionica, konferencija i edukativnih programa;
  • aktivnosti usmjerene na prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju;
  • suradnja na zajedničkim projektima financiranim od strane EU ili ostalih domaćih i/ili međunarodnih institucija i organizacija;
  • korištenje kadrovskih potencijala sudionika u cilju davanja stručnih mišljenja;
  • te praktičnog rada studenata Veleučilišta u Vupiku

„Vupik plus je jedna od najznačajnijih kompanija na prostoru našeg grada i regije zbog čega imamo posebnu odgovornost prema lokalnoj zajednici i to prvenstveno prema obrazovnim i znanstvenim institucijama u kojima se školuje i razvija naša budućnost. Kroz zajedničke projekte s Veleučilištem i realizaciju praktičnog rada studenata u Vupiku osigurat ćemo transfer znanja mladima, a nadam se da će neki od njih biti i naši budući zaposlenici“, istaknuo je Goran Miličević.

Dekan Veleučilišta zahvalio je Vupiku na dosadašnjoj podršci i dodao: „Naše veleučilište se kontinuirano razvija i raste, a sve uz zajedničku sinergiju i potporu naših osnivača i brojnih partnera koji nam pomažu u realizaciji projekata, a posebno stručne prakse za naše studente.

Mi Vukovar vidimo kao studentski grad budućnosti i s tom mišlju kao vodiljom planiramo i dalje razvijati naše studijske programe te  u konačnici pokrenuti i nove studije jer se trenutno na Veleučilištu školuje oko 1.000 studenata. Upravo nam zajednička sinergija s gospodarstvom daje  garanciju i sigurnost da ćemo u budućnosti našim studentima osigurati visoku kvalitetu studiranja te teoretska i praktična znanja koja će im biti ključna za razvoj karijere.

Preseljenjem u nove prostore Veleučilište će postati jedna od najbolje opremljenih visokoškolskih institucija u Hrvatskoj, a  studenti će dobiti još kvalitetnije uvjete za rad i obrazovanje.“