Objavljeno: 26.04.2023.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i Hrvatski zavoda za zapošljavanje, dana 24. travnja 2023. godine, potpisali su Sporazum o suradnji. U ime Veleučilišta sporazum je potpisao dekan Veleučilišta doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., a u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ravnatelj Ante Lončar, dipl. iur. Potpisanim sporazumom obje ustanove obvezale su se osobito međusobno surađivati na području znanstveno-istraživačkih projekata koji tematiziraju tržište rada, zaposlenost, zapošljavanje, nezaposlenost, visinu plaće, ljudske potencijale, cjeloživotno obrazovanje, mjere aktivne politike zapošljavanja, stručnu praksu studenata Veleučilišta te provedbu projekata europskih fondova. Sporazum će posebno pridonijeti jačanju znanstveno-istraživačkih kapaciteta na području tržišta rada kako među akademskom zajednicom tako i unutar Zavoda. Posebno nas veseli što će ovim sporazumom Veleučilište imati priliku sudjelovati u poboljšanje uvjeta na tržištu rada s ciljem provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja te što su naši studenti dobili još jedno stručno i kvalitetno mjesto na kojem će uz obavljanje stručne prakse dobiti i priliku naučiti kako se predstaviti poslodavcima u najboljem svjetlu.