Objavljeno: 16.06.2016.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.

Programom Erasmus+ pridonosi se ostvarenju:

ciljeva strategije Europa 2020., uključujući glavni obrazovni cilj

ciljeva strateškog okvira za Europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.)
uključujući odgovarajućih mjerila
održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja
općeg cilja obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih (2010. – 2018.)
cilja razvoja europske dimenzije u sportu, posebno sportu na lokalnoj razini, u skladu s planom rada EU-a za sport
promicanja europskih vrijednosti u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Ciljevi Erasmus + programa su:

jačanje povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
jačanje diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
održivost rezultata nakon završetka projekta
bolja povezanost s potrebama tržišta rada
veća EU dodana vrijednost.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
promicanje učenja odraslih, posebno u svrhu stjecanja novih vještina i vještina koje se traže na tržištu rada
ohrabrivanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji
potporu inovaciji, suradnji i reformi
smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja
promicanje suradnje i mobilnosti s partnerskim državama EU-a

ERASMUS+ STRUKTURIRAN JE PREMA SLJEDEĆIM AKTIVNOSTIMA:

KLJUČNA MJERA 1. – MOBILNOST POJEDINACA
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
mobilnost učenika i osoblja
združeni diplomski studiji Erasmus Mundus
zajmovi za diplomske studije u okviru programa Erasmus

KLJUČNA MJERA 2. – SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA DOBRE PRAKSE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
transnacionalna strateška partnerstva
udruženja znanja
udruženja sektorskih vještine
projekti jačanja
platforme za IT potporu, kao što su e-Twinning, Europska platforma za obrazovanje odraslih (EPALE) i Europski portal za mlade.

KLJUČNA MJERA 3. – POTPORA ZA REFORMU POLITIKE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
inicijative za inovacije u području politika
potpora europskim alatima politika
suradnja s međunarodnim organizacijama
dijalog s dionicima, promicanje politika i programa.

AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET
Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:
akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti
dijalog o politici s akademskim svijetom
potpora udrugama.

SPORT
Aktivnostima u području sporta podupirat će se:
suradnička partnerstva
neprofitna europska sportska događanja,
poboljšanje baze dokaza za izradu politika.

Više informacija na mrežnim stranicama Agencije za mobilnosti i programe EU:
http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/

kao i na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr