Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 08.02.2021.

U zimskom ispitnom roku ispit će se održati preko platforme MS Teams. Studenti koji us prijavili ispit su uključeni u tim ISPIT FIZIOLOGIJA koji će vidjeti nakon što se svojim AAI identitetom logiraju u MS Teams. U timu je postavljena poveznica na test koji će biti aktivan u terminu ispita u ispitnom roku (10.02.2021. i 24.02.2021. od 15:00 do 16:00 h) te mu se može pristupiti samo u tom periodu.