Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 16.12.2020.

vježbama za 2.grupu izvanrednih studenata može se pristupiti na slijedećim poveznicama:

1.EKG, gr.IZV2 15.12.2020.9-13h – doc.dr.sc.Ivana Jukić

Click here to join the meeting

2. EMG i brzina motoričke reakcije, IZV2 18.12.2020.8-12h –  doc.dr.sc.Ivana Jukić