Predmet: F404 Klinička medicina I

Autor: Tanja Kovač - 13.06.2022.

Poštovani,

za usmeni ispit podijeljeni ste u grupe od maksimalno 4 studenta.

Nakon što dobijete pitanja, imate 10 minuta vremena za kratko pisanje koncepta. Koncept služi vama kako bi lakše osmislili usmeno izlaganje, stoga savjetujem pisanje istoga u obliku kratkih natuknica.

Nakon toga slijedi usmeno izlaganje.

Ispit se sastoji od 4 pitanja iz gradiva cijelog kolegija podijeljenih u 4 skupine:

  • opća kirurgija (onaj uvodni dio – pregled bolesnika i dijagnostika, instrumenti, rane, politrauma, šok, reanimatologija)
  • specijalna kirurgija (po kirurškim specijalnostima do traumatologije)
  • traumatologija
  • otropedija, ortotika i protetika

Za uspješno položen ispit morate znati barem osnovne stvari o SVAKOM postavljenom pitanju. Ukoliko na jedno (ili više) pitanja uopće ne znate odgovoriti automatski niste zadovoljili uvjete za prolaznu ocjenu.

doc. dr. sc. Tanja Kovač