Predmet: F404 Klinička medicina I

Autor: Tanja Kovač - 13.09.2022.

Poštovani, u prilogu je raspored za ispit 15.09. 2022.

Puno sreće svima!

doc. dr. sc. Tanja Kovač, dr. med.

Raspored 15.09.