Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 21.10.2020.

Svi studenti trebaju se upisati u e-kolegij Fiziologija s patofiziologijom na platformi za učenje Merlin. Upisujete se na način da se svojim AAI identitetom prijavite u Merlin na web adresi: https://moodle.srce.hr/2020-2021/

Zatim uđete u izbornik Moji kolegiji u kojem izaberete Svi kolegiji, zatim Veleučilišta i visoke škole, pa Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru i među ponuđenim kolegijima odaberete kolegij Fiziologija s patofiziologijom. Lozinku za upis u kolegij dat će vam profesorica Drenjančević na predavanjima.

Na platformi Merlin su i svi nastavni materijali koji su vam potrebni za savladavanje ishoda učenja ovog kolegija. Ukoliko netko ima poteškoća s upisom na kolegij, možete se obratiti mailom na: erna@vevu.hr