Predmet: T201 Statistika

Autor: Bingulac Beretin Suzana - 07.05.2021.

Ponovljeni kolokvij za izvanredne studente održat će se 07.05.2021. u sustavu za e-učenje MS Teams.