Predmet: T201 Statistika

Autor: Bingulac Beretin Suzana - 03.06.2021.

Termin ponovljenog kolokvija za redovne studente je u petak 11. lipnja 2021. u 9 sati.