Predmet: F404 Klinička medicina I

Autor: Tanja Kovač - 08.06.2022.

Poštovani,

u privitku je popis studenata koji su položili oba kolokvija te mogu pristupiti direktno usmenom ispitu.

Popis će biti ažuriran nakon rezultata ispravka kolokvija.

Čestitam svima i podsjećam vas da na vrijeme prijavite ispit – 1. ispitni rok je 15.06. 2022. (srijeda).

Termini usmenih ispita biti će objavljeni naknadno.

Lp

doc. dr.sc. Tanja Kovač

STUDENTI KOJI SU POLOŽILI OBA KOLOKVIJA I IZLAZE DIREKTNO NA USMENI DIO ISPITA