Predmet: F404 Klinička medicina I

Autor: Tanja Kovač - 30.06.2022.

Poštovani studenti,

u prilogu su rezultati pismenog dijela ispita.

Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni održati će se u srijedu, 06. 07. u 10,00 h

doc. dr. sc. Tanja Kovač

Rezultati pismeni 29.06.